© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv

Iestājpārbaudījumu rezultāti 2019

Paldies par drosmi un apsveicam jaunuzņemtos audzēkņus! 

Uzņemto audzēkņiem un viņu vecākiem tiek organizēta sapulce, kurā notiks reģistrācija uz 2019./2020. mācību gada 1.kursu. Sapulce plānota 28.06.2019. plkst. 18.00 skolas zālē. Neierašanās gadījumā tiek uzņemts nākamais reflektants.

 

​Pārbaudījumu rezultātus lūdzam skatīt zemāk:

Ja tomēr neesi izturējis pārbaudījumus, nebēdājies – tev ir iespēja mācīties LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLĀ, kura ir profesionālo izglītības iestāžu TOP 3 Latvijā. LMMDV ir iespēju skola iespēju pilsētā – tieši Tev.

Mūzikas vidusskola: Sintija Pīrāga tel. 26749121

Mākslas un dizaina vidusskola: Ieva Leismane tel. 28329241