Iestāšanās skolā

Mēs atlasām jaunos talantus ar iestājpārbaudījumu palīdzību. Pārbaudījumi notiks 2020. gada 25., 26. un 29. jūnijā.

Pirms tam jāiesniedz dokumenti, laikā no 15. līdz 18.jūnijam 

(plkst. 11.00 – 15.00).

 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” 2020.gada 3.februāra  noteikumiem Nr.1-9-R/1 “Iestājpārbaudījumu prasību, norises un vērtēšanas kārtība izglītības programmās Mākslas (kods 33211) un “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla (kods 33213)” 4.punktu, uzņemamo izglītojamo skaits 2020./2021.mācību gadā 1.kursā ir 36.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (aizpilda uz vietas); 

  • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu; 

  • Pase vai personas apliecība; 

  • Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli; 

  • Fotogrāfijas (2 gab., 3x4 cm); 

  • Raksturojums no iepriekšējās izglītības iestādes (kopija).

Iestājpārbaudījumu darbus jāveic ar personīgajiem materiāliem. Mēs tev nodrošināsim papīru un kartonu.

 

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMMA

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

ĢIPŠA GALVA

Laiks: 5 mācību stundas (40 min x 5)

Darba virsma un formāts: papīrs, A2

(papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

SKICĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55x42 cm)

(papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

KLUSĀ DABA (gleznojums no dabas)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35x50 cm)

(kartons tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)
Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35x50 cm)

(kartons tiks izsniegts eksāmena dienā)
Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA - 3. DIENA (29. JŪNIJS)

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv